CONTRACTVRIJ

 

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dat is een zeer bewuste keuze. Ik bied graag zorg op maat die bij de persoon past waarbij ik inmenging of bemoeienis van een zorgverzekeraar niet wenselijk vind. Zorgverzekeraars hebben allerlei regels opgesteld in hun contracten. Wil je meer weten over contractvrije zorg? Klik dan hier.

 

Tarieven en vergoeding

Tarief

Een sessie van 45 minuten kost 100 euro. Betaling gebeurt na afloop van de sessie middels een betaalverzoek via WhatsApp of e-mail.  Vaak worden mijn behandelingen (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekering. Wanneer je voor vergoeding in aanmerking komt kun je de nota zelf declareren bij je zorgverzekeraar.

Let op! Wanneer vergoeding vanuit de basisverzekering komt, kan je pas een declaratie bij de zorgverzekeraar indienen wanneer het gehele traject is afgerond. Dat betekent dat je alle sessies eerst zelf voorschiet en het gehele bedrag na afloop van de behandeling (gedeeltelijk) vergoed krijgt. 

Of de zorg vergoed wordt hangt van een aantal factoren af. Ik vertel je daar alles over op deze pagina.

Vergoeding basisverzekering

Er zijn twee voorwaarden om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen:

  • Een verwijzing van je huisarts voor basis GGZ
  • Op basis van jouw klachten moet een DSM V stoornis vastgesteld kunnen worden. Bijvoorbeeld een depressie of angststoornis. Klachten op gebied van werk, relaties, overspannenheid/burn out of psychische klachten in reactie op een indringende gebeurtenis (aanpassingsstoornis) worden niet vergoed, tenzij er een DSM V stoornis mee samenhangt.

Eigen risico

Let op! Bij een traject dat vergoed wordt vanuit de basisverzekering wordt eerst je eigen risico van 385 euro ( of hoger) verrekend.

Restitutiepolis en naturapolis

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort basisverzekering waarbij twee soorten polissen worden gehanteerd:  de restitutiepolis en de naturapolis. Bij de restitutiepolis heb je vrije keuze van behandelaar en krijg je volledige vergoeding. 

De naturapolis biedt alleen een volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders. Bij niet gecontracteerde zorgaanbieders verschilt de hoogte van de vergoeding per zorgverzekeraar. Klik hier voor een overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar. Ik raad je aan van te voren contact op te nemen met je zorgverzekeraar om niet voor verassingen te komen staan.

Zorgzwaartepakket

De verzekering betaalt voor een pakket. Het aantal sessies van dit pakket hangt af van de zorgzwaarte die we tijdens de intake bepalen. Je krijgt van de verzekering een vast bedrag terug wat afhangt van jouw 'pakket' en het aantal sessies dat je gehad hebt. Het deel wat van dit pakket vergoed wordt hangt af van het soort polis dat je hebt.

Voor een onvolledig behandeltraject hanteert de zorgverzekeraar ook een tarief. Dan breken we het traject af bijvoorbeeld omdat er bij intake toch geen sprake van een stoornis blijkt te zijn of omdat je zelf wilt stoppen.

Product Basis GGZ (zorgzwaarte) Maximumtarief
Basis kort (max. 294 minuten) € 503,47
Basis middel (max. 495 minuten) € 853,38
Basis intensief (max. 750 minuten) € 1383,65
Onvolledig behandeltraject (max. 120 minuten) € 219,78
Overig product niet-basispakketzorg consult (45 +15 minuten) € 110,27

Vergoeding aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende zorgverzekering kan een gedeelte van de zorg vergoed worden omdat ik ben aangesloten bij het NVPA en RBCZ. De zorg valt dan onder alternatieve hulpverlening-psychosociale zorg in plaats van onder basis GGZ. Afhankelijk van je zorgverzekering wordt per sessie zo'n 30 tot 45 euro per keer vergoed. In dit geval is geen verwijzing van de huisarts nodig en hoeft ook geen DSM V diagnose gesteld te worden. Je kunt de factuur dan zelf declareren bij je zorgverzekeraar. Kijk hier of jouw zorgverzekeraar vergoed op basis van lidmaatschap NVPA.