Van Bewuste Ouder naar

Bewust Ouderschap Coach

Waarom ik dit in de wereld wil zetten

Toen mijn zoon geboren werd voelde het gangbare ouderschap zoals ik dat kende voor mij niet als dé manier. Ik deed instinctief dingen anders dan wat gangbaar was en vroeg me af of meer mensen dat deden. Toen bleek dat er ook andere visies op opvoeding bestaan waarvan ik voelde dat dit voor mij klopte. Na een reis door verschillende visies op ouderschap kwam ik uit bij Aware Parenting. Daar werd ik geraakt door het uitgangspunt dat we emoties respectvol en empathisch mogen ontvangen, huilen gezien wordt als een manier van ontladen en om pijn te bevrijden en de erkenning voor het effect van trauma en stress op emotionele- en gedragsproblemen .

 

Daar was mijn verlangen geboren om Bewust Ouderschap meer bekendheid te geven. Toen ik zag dat Chris Muller de opleiding Aware Parenting (volgens de filosofie van Aletha Solter) gaf was ik verkocht: dit wil ik doen, dit is de koers die ik wil varen!

 

Mogen zijn wie je bent. Dat is wat ik wil leven en wil doorgeven. Hoe fantastisch is het als je dit een kind al vanaf het allereerste begin mee kan geven. Als volgende generaties in verbinding met zichzelf en de omgeving en vol zelfvertrouwen en autonomie kunnen opgroeien. 

 

Ik sta pas aan het begin van de opleiding en heb nog veel te leren. Als professional maar evengoed als ouder. Ik wil me deze filosofie eigen maken en gaan belichamen. Ik wil hem overdragen, de wereld inslingeren zodat het mag inslaan als een bom. Een bom van vreugde en herkenning.  Naast dat je het beste wilt voor je kind helpt Bewust Ouderschap je ook naar jezelf te kijken en wordt je je steeds bewuster van je eigen gedrag. Je mag meer verbinding  maken met jezelf en jouw innerlijk kind. Hoe mooi is dat! 

 

Ik denk dat het dé tijd is voor bewust ouderschap. Dat steeds meer mensen zoekende zijn en er voor open staan. Dat steeds meer mensen voelen: ja, dat klopt voor mij, dat is voor mij de waarheid. Deze mensen wil ik met heel veel plezier en passie kennis laten maken met Aware Parenting en coachen rondom worstelingen met hun kind(eren).

Blogs over Bewust Ouderschap